Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Huvudområde GM.13

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser, per invånare

IndikatorGM.13.1

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 3,09 ton/inv.2018

Utsläpp av växthusgaser, totalt

IndikatorGM.13.6

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 393198 kg2018

Miljöbilar i kommunorganisationen

IndikatorGM.13.2

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 19,6 %2019

Miljöbilar i den geografiska kommunen

IndikatorGM.13.3

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 13,7 %2019

Körsträcka

IndikatorGM.13.4

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 553,5 mil/inv.2019

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorGM.13.5

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 77,5 %2015
Uppdaterad: 2020-11-06