Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Huvudområde GM.6

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. Målet är att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.

Indikatorer

Vattentäkter med vattenskyddsområde

IndikatorGM.6.1

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet: 92 %2019

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorGM.6.2

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 52 %2020

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorGM.6.3

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 32 %2020

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

IndikatorGM.6.4

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 100 %2020
Uppdaterad: 2021-09-10