Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Huvudområde GM.6

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Indikatorer

Vattentäkter med vattenskyddsområde

IndikatorGM.6.1
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2018
Senaste värdet: 0 %2018

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorGM.6.2

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 25 %2016

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorGM.6.3

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 0 %2016

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

IndikatorGM.6.4

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 100 %2016
Uppdaterad: 2019-09-19