Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Huvudområde GM.6

Mål 6 Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Indikatorer

Vattentäkter med vattenskyddsområde

IndikatorGM.6.1

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet: 92 %2019

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorGM.6.2

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 26 %2016

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorGM.6.3

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 18 %2016

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

IndikatorGM.6.4

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 100 %2016
Uppdaterad: 2020-11-06