Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna / Miljöbilar i den geografiska kommunen
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator GM.13.3

Miljöbilar i den geografiska kommunen

Andel miljöbilar i trafik som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2020-11-06