Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Huvudområde GM.3

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Investeringar i hälsa gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande. Målet är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.

Indikatorer

Bra hälsotillstånd

IndikatorGM.3.6

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 76 %2020

Medellivslängd kvinnor

IndikatorGM.3.1

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 84,7 år2020

Medellivslängd män

IndikatorGM.3.2

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 81,4 år2020

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

IndikatorGM.3.3

Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 55,2 %2018

Fallskador bland äldre

IndikatorGM.3.4

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/100 000 invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 3963 st/100 000 inv.2019

Antibiotikaförsäljning

IndikatorGM.3.5

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 177 st/1000 inv.2020
Uppdaterad: 2021-09-08