Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Huvudområde GM.3

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Indikatorer

Medellivslängd kvinnor

IndikatorGM.3.1

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 83,5 år2018

Medellivslängd män

IndikatorGM.3.2

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 80,2 år2018

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

IndikatorGM.3.3

Andel ångtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 54,9 %2018

Fallskador bland äldre

IndikatorGM.3.4

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/ 100 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 2722 st/100 000 inv.2017

Antibiotikaförsäljning

IndikatorGM.3.5

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 291 st/1000 inv.2018
Uppdaterad: 2020-01-14