Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Huvudområde GM.3

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Indikatorer

Bra hälsotillstånd

IndikatorGM.3.6

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 76 %2018

Medellivslängd kvinnor

IndikatorGM.3.1

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 84,6 år2019

Medellivslängd män

IndikatorGM.3.2

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 81,1 år2019

Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar

IndikatorGM.3.3

Andel långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 55,2 %2018

Fallskador bland äldre

IndikatorGM.3.4

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/100 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 3982 st/100 000 inv.2018

Antibiotikaförsäljning

IndikatorGM.3.5

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 215 st/1000 inv.2019
Uppdaterad: 2020-11-06