Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Huvudområde GM.12

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vi konsumerar idag långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck, genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär både miljöfördelar och sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Målet är att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Indikatorer

Insamlat hushållsavfall

IndikatorGM.12.1

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 438 kg/person2019

Materialåtervinning

IndikatorGM.12.2

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 41 %2019

Ekologiska livsmedel

IndikatorGM.12.3

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 24 %2019
Uppdaterad: 2021-09-08