Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Huvudområde GM.12

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Indikatorer

Insamlat hushållsavfall

IndikatorGM.12.1

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 475 kg/person2017

Materialåtervinning

IndikatorGM.12.2

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 57 %2017

Ekologiska livsmedel

IndikatorGM.12.3

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 38 %2018
Uppdaterad: 2019-09-20