Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Huvudområde GM.12

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Indikatorer

Insamlat hushållsavfall

IndikatorGM.12.1

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 438 kg/person2019

Materialåtervinning

IndikatorGM.12.2

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 41 %2019

Ekologiska livsmedel

IndikatorGM.12.3

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 24 %2019
Uppdaterad: 2020-11-06