Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Huvudområde GM.5

Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Indikatorer

Heltidsarbetande inom kommunen

IndikatorGM.5.1

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 71 %2018

Föräldrapenningsdagar

IndikatorGM.5.2

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 28 %2018

Kvinnors mediannettoinkomst

IndikatorGM.5.3

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 79,6 %2017

Kvinnors mediannettoinkomst, kommunalt anställda

IndikatorGM.5.4

Medianlön för kvinnor anställda av kommunen som andel av medianlön för män anställda av kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 103,3 %2018
Uppdaterad: 2019-09-19