Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Huvudområde GM.5

Mål 5 Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Målet är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Indikatorer

Heltidsarbetande inom kommunen

IndikatorGM.5.1

Andel heltidsarbetande av totalt sysselsatta inom kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 71 %2020

Föräldrapenningsdagar

IndikatorGM.5.2

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 34 %2020

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

IndikatorGM.5.4

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 42 %2020

Kvinnors mediannettoinkomst

IndikatorGM.5.3

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 82,1 %2019
Uppdaterad: 2021-09-08