Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Huvudområde GM.15

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Indikatorer

Skyddad natur

IndikatorGM.15.1

Andel skyddad natur

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 12,7 %2018

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorGM.15.2

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 12 %2019
Uppdaterad: 2020-11-06