Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Huvudområde GM.9

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Målet är att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Indikatorer

Bredband

IndikatorGM.9.1

Andel av hushållen med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 94 %2020

Företagsklimat

IndikatorGM.9.2

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 71 2020

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

IndikatorGM.9.3

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 87,4 %2019
Uppdaterad: 2021-09-10