Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida /
Färgpennor
Projekt SE

Digitalt verktyg för globala mål

Så redovisar du utvecklingen och hållbarhetsarbetet i din kommun

Denna webbtjänst vänder sig till kommuner som vill tillgängliggöra hållbarhetsinformation för invånare, anställda och beslutsfattare. I verktyget finns möjlighet att utifrån respektive hållbarhetsmål redovisa indikatorer, mål, åtgärder och dokument.

Verktyget innehåller ett stort antal indikatorer som uppdateras automatiskt utifrån nyckeltalsdatabasen Kolada. Kommunen kan komplettera redovisningen med data från andra källor eller med lokal statistik.

Meny

Demo kommunredovisning

ProjektGM

Här redovisas kommunens indikatorer och åtgärder indelade utifrån de globala hållbarhetsmålen.

Verktygets funktioner

HuvudområdeSE.3

Här kan du läsa mer om verktygets olika funktioner.

Kontakta oss

HuvudområdeSE.4

Kontakta oss gärna om du vill boka en demo, få prisuppgifter eller om du har andra frågor.

Uppdaterad: 2019-10-04