Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida /
Färgpennor
Projekt SE

Digitalt verktyg för globala mål

Så redovisar du utvecklingen och hållbarhetsarbetet i din kommun

Denna webbtjänst vänder sig till kommuner som vill tillgängliggöra hållbarhetsinformation för invånare, anställda och beslutsfattare. I verktyget finns möjlighet att utifrån respektive hållbarhetsmål redovisa indikatorer, mål, åtgärder och dokument.

Verktyget innehåller ett stort antal indikatorer som uppdateras automatiskt utifrån nyckeltalsdatabasen Kolada. Kommunen kan komplettera redovisningen med data från andra källor eller med lokal statistik.

Meny

Demo kommunredovisning

ProjektGM

Här kan du följa indikatorer för kommunens hållbara utveckling inom varje globalt hållbarhetsmål. FN:s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Verktygets funktioner

HuvudområdeSE.3

Här kan du läsa mer om verktygets olika funktioner.

Kontakta oss

HuvudområdeSE.4

Kontakta oss gärna om du vill boka en demo, få prisuppgifter eller om du har andra frågor.

Uppdaterad: 2019-10-04