Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Huvudområde GM.13

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser

IndikatorGM.13.1

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 2,33 ton/inv.2017

Miljöbilar i kommunorganisationen

IndikatorGM.13.2

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 74,1 %2018

Miljöbilar i den geografiska kommunen

IndikatorGM.13.3

Andel miljöbilar i den geografiska kommunen

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 19,4 %2018

Körsträcka

IndikatorGM.13.4

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 675,3 mil/inv.2018

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorGM.13.5

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 99 %2017
Uppdaterad: 2019-10-04