Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Huvudområde GM.13

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Åtgärder

Klimat i skolan

ÅtgärdGM.13.2

Fokus på klimatundervisning i skolan.

Åtgärdsstatus: GenomfördGenomförd 2020
Uppdaterad: 2020-11-06