Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna / Körsträcka
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator GM.13.4

Körsträcka

Nyckeltalet visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade).

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Datakälla: Trafa via Kolada
Uppdaterad: 2020-11-06