Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Huvudområde GM.10

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Indikatorer

Avsaknad av tillit

IndikatorGM.10.2

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 20 %2018

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

IndikatorGM.10.5

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 51,1 %2018

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

IndikatorGM.10.4

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 79 %2019
Uppdaterad: 2020-11-06