Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Huvudområde GM.10

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Indikatorer

Ginikoeffecient

IndikatorGM.10.1

Ginikoeffecient, index

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 0,397 2017

Avsaknad av tillit

IndikatorGM.10.2

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 29 %2018

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera

IndikatorGM.10.3

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar).

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 39 %2018

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

IndikatorGM.10.4

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Uppdaterad: 2019-09-19