Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Huvudområde GM.10

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Målet är att minska ojämlikheten, både inom och mellan länder.

Indikatorer

Avsaknad av tillit

IndikatorGM.10.2

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2007
Senaste värdet: 21 %2020

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

IndikatorGM.10.5

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 59,5 %2019

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

IndikatorGM.10.4

Andel personer i daglig verksamhet LSS som får bestämma om saker som är viktiga

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 79 %2019
Uppdaterad: 2021-09-10