Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Huvudområde GM.16

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

Indikatorer

Valdistrikt med lägst valdeltagande

IndikatorGM.16.1

Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 63,2 %2018

Invånare som avstår från att gå ut ensam

IndikatorGM.16.2

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 32 %2018

Anmälda våldsbrott

IndikatorGM.16.3

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 916 st/100 000 inv.2018

Årets resultat

IndikatorGM.16.4

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag i kommunen.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: -0,4 %2018
Uppdaterad: 2019-09-19