Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Huvudområde GM.16

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa. Målet är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Indikatorer

Invånare som avstår från att gå ut ensam

IndikatorGM.16.2

Andel invånare (16-84 år) som avstår från att gå ut ensam

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 25 %2020

Anmälda våldsbrott

IndikatorGM.16.3

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 739 st/100 000 inv.2020

Förstagångsväljare

IndikatorGM.16.4

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 86 %2020

Kommunens resultat

IndikatorGM.16.5

Verksamhetens resultat kommun, andel av skatter och statsbidrag

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2019
Senaste värdet: 4,9 %2020
Uppdaterad: 2021-09-10