Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna / Utsläpp av växthusgaser, totalt
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator GM.13.6

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Uppdaterad: 2020-11-06