Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Huvudområde GM.2

Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Målet är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. Sverige ska ha en hållbar livsmedelsproduktion och utrota alla former av felnäring.

Indikatorer

Invånare med fetma

IndikatorGM.2.1

Andel invånare med fetma

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 15 %2020

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorGM.2.2

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 12 %2020
Uppdaterad: 2021-09-10