Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Huvudområde GM.2

Mål 2 Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Indikatorer

Invånare med fetma

IndikatorGM.2.1

Andel invånare med fetma

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 15 %2018

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorGM.2.2

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 12 %2019
Uppdaterad: 2020-11-06