Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Huvudområde GM.8

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Indikatorer

Bruttoregionalprodukt (BRP)

IndikatorGM.8.1

Bruttoregionalprodukt per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 437440 kr/inv.2017

Långtidsarbetslöshet

IndikatorGM.8.2

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 2,6 %2020

Unga arbetslösa

IndikatorGM.8.3

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 4,7 %2017

Förvärvsarbetare

IndikatorGM.8.4

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 78,4 %2018
Uppdaterad: 2020-11-16