Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Huvudområde GM.8

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten, varför arbetstagarnas rättigheter måste skyddas. Målet är att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Indikatorer

Bruttoregionalprodukt (BRP)

IndikatorGM.8.1

Bruttoregionalprodukt per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 451333 kr/inv.2018

Långtidsarbetslöshet

IndikatorGM.8.2

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 2,9 %2020

Unga arbetslösa

IndikatorGM.8.3

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet: 4,1 %2018

Förvärvsarbetare

IndikatorGM.8.4

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 78,1 %2019
Uppdaterad: 2021-09-09