Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Huvudområde GM.8

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Indikatorer

Bruttoregionalprodukt (BRP)

IndikatorGM.8.1

Bruttoregionalprodukt per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 384967 kr/inv.2016

Långtidsarbetslöshet

IndikatorGM.8.2

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2006
Senaste värdet: 6 %2018

Unga arbetslösa

IndikatorGM.8.3

Andel invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 9 %2017
Uppdaterad: 2019-09-19