Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna / Utsläpp av växthusgaser, per invånare
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator GM.13.1

Utsläpp av växthusgaser, per invånare

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare

Datakälla: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen via Kolada

Kommentar

Kommunens utsläpp har minskat med 53 procent sedan år 2000. Lägga till lite text.

Nationellt etappmål

Uppdaterad: 2020-11-06