Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 14 Hav och marina resurser
Huvudområde GM.14

Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Uppdaterad: 2019-09-19