Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 14 Hav och marina resurser
Mål 14 Hav och marina resurser
Huvudområde GM.14

Mål 14 Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Målet är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Inga indikatorer redovisas här på grund av att de inte är applicerbara på kommunen.

Uppdaterad: 2019-09-19