Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna / Förnybara energikällor i fjärrvärmen
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator GM.13.5

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Uppdaterad: 2020-11-06