Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning
Blomma i händer
Foto: Lina Trochez
Projekt GM

Globala mål för hållbar utveckling

Här redovisas kommunens indikatorer och åtgärder indelade utifrån de globala hållbarhetsmålen.

Denna demo visar hur kommuner kan redovisa utvecklingen och hållbarhetsarbetet utifrån Agenda 2030. Under respektive hållbarhetsmål kan kommunen redovisa indikatorer, lokala mål, åtgärder och dokument. Verktyget innehåller ett stort antal indikatorer som uppdateras automatiskt utifrån nyckeltalsdatabasen Kolada. Kommunen kan välja att ta bort eller lägga till andra indikatorer. Samma indikatorer, åtgärder och dokument kan redovisas under flera mål. Här kan du läsa mer om verktygets funktioner.

Hållbarhetsmål

Mål 1 Ingen fattigdom

HuvudområdeGM.1
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Mål 2 Ingen hunger

HuvudområdeGM.2
Trend:  1 av 2 indikatorer har en positiv trend

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

HuvudområdeGM.3
Trend:  5 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 4 God utbildning för alla

HuvudområdeGM.4
Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 5 Jämställdhet

HuvudområdeGM.5
Trend:  3 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 6 Rent vatten och sanitet

HuvudområdeGM.6
Trend:  1 av 4 indikatorer har en positiv trend

Mål 7 Hållbar energi för alla

HuvudområdeGM.7
Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

HuvudområdeGM.8
Trend:  8 av 8 indikatorer har en positiv trend

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

HuvudområdeGM.9
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 10 Minskad ojämlikhet

HuvudområdeGM.10
Trend:  6 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

HuvudområdeGM.11
Trend:  4 av 6 indikatorer har en positiv trend

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

HuvudområdeGM.12
Trend:  3 av 3 indikatorer har en positiv trend

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

HuvudområdeGM.13
Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda
Trend:  10 av 12 indikatorer har en positiv trend

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

HuvudområdeGM.15
Trend:  2 av 2 indikatorer har en positiv trend

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

HuvudområdeGM.16
Trend:  2 av 4 indikatorer har en positiv trend
Uppdaterad: 2020-11-16