Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Huvudområde GM.7

Mål 7 Hållbar energi för alla

Vad vi gör...

Indikatorer

Elavbrott

IndikatorGM.7.1

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 59 minuter/kund2018

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorGM.7.2

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 77,5 %2015

Slutanvändning av energi

IndikatorGM.7.3

Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 38,7 MWh/inv.2018
Uppdaterad: 2020-11-06