Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Huvudområde GM.7

Mål 7 Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. Målet är att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

Indikatorer

Elavbrott

IndikatorGM.7.1

Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2016
Senaste värdet: 40 minuter/kund2019

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

IndikatorGM.7.2

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 83,1 %2019

Slutanvändning av energi

IndikatorGM.7.3

Slutanvändning av energi inom det geografiska området per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 39,3 MWh/inv.2019
Uppdaterad: 2021-09-08