Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Huvudområde GM.11

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Indikatorer

Demografisk försörjningskvot

IndikatorGM.11.1
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 0,76 2018

Trångboddhet i flerbostadshus

IndikatorGM.11.2

Andel trångbodda i flerbostadshus, enligt norm 2.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 20,3 %2017

Utsläpp av kväveoxider

IndikatorGM.11.3

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 6,9 kg/inv.2017

Utsläpp av partiklar

IndikatorGM.11.4

Utsläpp till luft av PM2.5

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Senaste värdet: 1,40 kg/inv.2017
Uppdaterad: 2019-09-19