Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Huvudområde GM.11

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Den snabba och stora inflyttningen ställer nya krav som måste mötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande, hållbar planering av till exempel bostäder, infrastruktur och återvinning och säkrare kemikaliehantering. Målet är att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Indikatorer

Demografisk försörjningskvot

IndikatorGM.11.1

Andel personer 0-19 och över 65 år av personer 20-64 år

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 0,65 2020

Trångboddhet i flerbostadshus

IndikatorGM.11.2

Andel trångbodda i flerbostadshus enligt norm 2

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 9,8 %2020

Utsläpp av kväveoxider per invånare

IndikatorGM.11.3

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 14,9 kg/inv.2018

Utsläpp av kväveoxider totalt

IndikatorGM.11.5

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx) totalt

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1896730 kg2018

Utsläpp av partiklar per invånare

IndikatorGM.11.4

Utsläpp till luft av PM2.5 per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 1,41 kg/inv.2018

Utsläpp av partiklar totalt

IndikatorGM.11.6

Utsläpp till luft av PM2.5 totalt

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 179110 kg2018
Uppdaterad: 2021-09-08