Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Huvudområde GM.4

Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Indikatorer

Behörighet till yrkesprogram

IndikatorGM.4.1

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2000
Senaste värdet: 82 %2018

Trygga elever i åk 9

IndikatorGM.4.2

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 82 %2018

Gymnasieelever med examen inom 4 år

IndikatorGM.4.3

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2015
Senaste värdet: 67 %2018

SFI-elever som klarat två kurser

IndikatorGM.4.4

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Senaste värdet: 45 %2018
Uppdaterad: 2019-09-19