Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Huvudområde GM.4

Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

Indikatorer

Barn i förskola

IndikatorGM.4.4

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 86,7 %2019

Behörighet till yrkesprogram

IndikatorGM.4.1

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 91,9 %2020

Trygga elever i åk 9

IndikatorGM.4.2

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 83 %2018

Gymnasieelever med examen inom 4 år

IndikatorGM.4.3

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 80 %2019

Ungdomar som arbetar eller studerar

IndikatorGM.4.5

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 78,9 %2018

Invånare med eftergymnasial utbildning

IndikatorGM.4.6

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 56,3 %2019
Uppdaterad: 2020-11-06