Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 4 God utbildning för alla
Huvudområde GM.4

Mål 4 God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet. Utbildningssystemet måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning. Målet är att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Indikatorer

Barn i förskola

IndikatorGM.4.4

Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 87,4 %2020

Behörighet till yrkesprogram

IndikatorGM.4.1

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2005
Senaste värdet: 91,9 %2020

Trygga elever i åk 9

IndikatorGM.4.2

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Senaste värdet: 83 %2018

Gymnasieelever med examen inom 4 år

IndikatorGM.4.3

Andel gymnasielelever med examen inom fyra år

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 80 %2020

Ungdomar som arbetar eller studerar

IndikatorGM.4.5

Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 79,3 %2019

Invånare med eftergymnasial utbildning

IndikatorGM.4.6

Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 56,7 %2020
Uppdaterad: 2021-09-10