Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Huvudområde GM.1

Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Indikatorer

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorGM.1.1

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 5,3 %2018

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorGM.1.2

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 0,8 %2019
Uppdaterad: 2020-11-06