Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Huvudområde GM.1

Mål 1 Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Indikatorer

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorGM.1.1

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2007
Senaste värdet: 15 %2017

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorGM.1.2

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 2,2 %2017
Uppdaterad: 2019-09-18