Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 3 Hälsa och välbefinnande / Bra hälsotillstånd
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator GM.3.6

Bra hälsotillstånd

Självskattat allmänt hälsotillstånd visar hur människor uppfattar sin egen hälsa, och är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Måttet har även visats kunna förutsäga en persons framtida hälsa.

Indikatorn grundar sig på enkäter från Folkhälsomyndigheten och mäter andel som svarat "Bra" eller "Mycket bra" på frågan "Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?".

Andel invånare med bra självskattat hälsotillstånd

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor samt Liv och Hälsa, via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08