Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 3 Hälsa och välbefinnande / Fallskador bland äldre
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator GM.3.4

Fallskador bland äldre

Varje år läggs 70 000 personer in på sjukhus för att de har skadat sig i fallolyckor. Merparten av de inlagda är 65 år eller äldre. Skador och dödsfall orsakade av fallolyckor är ett stort folkhälsoproblem men risken går att förebygga, till exempel genom fysisk träning och näringsriktig kost, behandling av benskörhet. Även yttre åtgärder såsom snöröjning och sandning, bra utomhusbelysning eller olika hjälpmedel kan minska risken.

Fallolyckor bland äldre är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar och visar genomsnittligt antal slutenvårdstillfällen till följd av fallolyckor bland individer 65 år och äldre.

Fallskador bland personer över 65, treårsmedelvärden, antal/100 000 invånare

Datakälla: Patientregistret, Socialstyrelsen
Uppdaterad: 2021-09-08