Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 3 Hälsa och välbefinnande / Medellivslängd män
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator GM.3.2

Medellivslängd män

Medellivslängd är ett vardagligt uttryck för indikatorn vars fullständiga benämning är återstående förväntad medellivslängd. I Sverige har männens livslängd ökat mer än kvinnornas sedan slutet av 1970-talet. Målet är att till 2030 minska det antal människor som dör i förtid genom förebyggande insatser och behandling.

Indikatorn mäter överlevnaden för män i alla åldrar under ett speciellt år eller en period.

Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen

Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2021-09-08