Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen / Förstagångsväljare
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator GM.16.4

Förstagångsväljare

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i
allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i
synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Mätområde Datum Värde (%)

Umeå

2006

71

Umeå

2008

71

Umeå

2010

77

Umeå

2011

77

Umeå

2012

77

Umeå

2013

77

Umeå

2014

81

Umeå

2015

81

Umeå

2016

81

Umeå

2017

81

Umeå

2018

86

Umeå

2019

86

Umeå

2020

86

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2006

65

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2008

65

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2010

71

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2011

71

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2012

71

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2013

71

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2014

70

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2015

70

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2016

70

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2017

70

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2018

76

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2019

76

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2020

76

Större stad (ovägt medel)

2006

70

Större stad (ovägt medel)

2008

70

Större stad (ovägt medel)

2010

76

Större stad (ovägt medel)

2011

76

Större stad (ovägt medel)

2012

76

Större stad (ovägt medel)

2013

76

Större stad (ovägt medel)

2014

76

Större stad (ovägt medel)

2015

76

Större stad (ovägt medel)

2016

76

Större stad (ovägt medel)

2017

76

Större stad (ovägt medel)

2018

82

Större stad (ovägt medel)

2019

82

Större stad (ovägt medel)

2020

82

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

69

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

69

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

73

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

73

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

73

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

73

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

76

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

76

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

76

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

76

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

81

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

81

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

81

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-10