Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen / Förstagångsväljare
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator GM.16.4

Förstagångsväljare

En demokrati bygger på att människor engagerar sig och uttrycker sina åsikter och deltar i
allmänna val. Förstagångsväljarna har generellt sett ett lägre valdeltagande än andra väljare, i
synnerhet inom socioekonomiskt svagare grupper. Ett ökat deltagande är önskvärt för att nå målet inom Agenda 2030.

Andel förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet

Område Senaste värdet (%) Datum

Umeå

 86

2020

Större stad (ovägt medel)

 82

2020

Alla kommuner (ovägt medel)

 81

2020

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

 76

2020

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-10