Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen / Anmälda våldsbrott
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator GM.16.3

Anmälda våldsbrott

Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld
överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare

Datakälla: BRÅ & SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08