Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen / Kommunens resultat
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator GM.16.5

Kommunens resultat

En hållbar utveckling med effektiva institutioner – vilket är ett av delmålen inom Agenda 2030 – kräver ekonomisk hållbarhet. För kommuner och regioner innebär den demografiska utvecklingen under kommande år att stora insatser för att effektivisera verksamheterna kommer att behövas. Verksamhetens resultat består av verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Verksamhetens resultat kommun, andel av skatter och statsbidrag

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08