Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 10 Minskad ojämlikhet / Avsaknad av tillit
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator GM.10.2

Avsaknad av tillit

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08