Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 10 Minskad ojämlikhet / Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator GM.10.5

Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i hur grad skyddsbehövande och deras anhöriga
kommer i arbete. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Uppgifterna kommer från STATIV - en longitudinell databas för integrationsstudier som tillhandahålls av SCB.

Andel förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år

Datakälla: STATIV från SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08