Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Förvärvsarbetare
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator GM.8.4

Förvärvsarbetare

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Område Senaste värdet (%) Datum

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

 82,8

2019

Riket

 79,3

2019

Umeå

 78,1

2019

Större stad (ovägt medel)

 77,9

2019

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08