Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Långtidsarbetslöshet
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator GM.8.2

Långtidsarbetslöshet

Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig
arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Med långtidsarbetslös menas i nyckeltalet att ha varit öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader under året. Kommuner har en viss rådighet över långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva arbetsmarknadsverksamhet.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Datakälla: Arbetsförmedlingen via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-09