Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator GM.8.1

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Mätområde Datum Värde (kr/inv.)

Umeå

2012

375160

Umeå

2013

373345

Umeå

2014

383144

Umeå

2015

420370

Umeå

2016

416634

Umeå

2017

418548

Umeå

2018

451333

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2012

291130

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2013

294108

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2014

290657

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2015

288243

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2016

296130

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2017

310172

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

2018

321653

Större stad (ovägt medel)

2012

406284

Större stad (ovägt medel)

2013

406401

Större stad (ovägt medel)

2014

412822

Större stad (ovägt medel)

2015

439293

Större stad (ovägt medel)

2016

454083

Större stad (ovägt medel)

2017

467781

Större stad (ovägt medel)

2018

478092

Riket

2012

391704

Riket

2013

396343

Riket

2014

409622

Riket

2015

432490

Riket

2016

441717

Riket

2017

457014

Riket

2018

471967

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-09