Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator GM.8.1

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Område Senaste värdet (kr/inv.) Datum

Umeå

 451333

2018

Västerbottens läns kommuner (ovägt medel)

 321653

2018

Större stad (ovägt medel)

 478092

2018

Riket

 471967

2018

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-09