Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 2 Ingen hunger / Invånare med fetma
Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator GM.2.1

Invånare med fetma

Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till fetma. Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30.

Indikatorn visar hur stor andel av befolkningen som uppger att de har ett BMI på 30 eller högre i Folkhälsomyndighetens nationella enkät Hälsa på lika villkor. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m²) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Andel invånare med fetma

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-10