Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 2 Ingen hunger / Ekologiskt odlad åkermark
Mål 2 Ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator GM.2.2

Ekologiskt odlad åkermark

Hållbara system för att producera livsmedel är viktigt för vår långsiktig försörjning. Jordbruket ska bidra till att upprätthålla ekosystemen, stärka förmågan till klimatanpassning och successivt förbättra mark och jordkvaliteten. Ett viktigt steg i detta är att öka andel åkermark som odlas ekologiskt.

Indikatorn visar ekologiskt odlad åkermark vilket omfattar arealer omställd åkermark samt åkermark under omställning som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 dividerat med total areal åkermark.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08