Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 11 Hållbara städer och samhällen / Utsläpp av partiklar totalt
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Indikator GM.11.6

Utsläpp av partiklar totalt

PM2.5 är benämningen på partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer i storlek. Dessa partiklar uppstår främst vid förbränning, men också genom vägslitage och partiklar från däck och bromsar. Små partiklar i luften leder till stora hälsoproblem bland känsliga grupper såsom barn, äldre och de som redan lider av astma, allergier eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Indikatorn visar totala emissioner av PM2.5 (partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av PM2.5 totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08