Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur / Företagsklimat
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator GM.9.2

Företagsklimat

Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Datakälla: SKL via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-10