Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 1 - Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Huvudområde GM.1

Mål 1 - Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Fattigdom beskrivs ibland som avsaknad av resurser som medför att en person inte har den levnadsnivå som anses vara allmänt accepterad i samhället. I dagligt tal avses oftast ekonomisk fattigdom, alltså låga inkomster och små ekonomiska tillgångar,men fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.

Indikatorer

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorGM.1.1

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet: 5,5 %2019

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorGM.1.2

Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 0,9 %2020
Uppdaterad: 2021-12-31