Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 7 Hållbar energi för alla / Förnybara energikällor i fjärrvärmen
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator GM.7.2

Förnybara energikällor i fjärrvärmen

Fjärrvärmebranchen har sedan 1980-talet minskat sin klimatpåverkan tack vare ökad användning av förnybara bränslen. För att nå en helt klimatneutral fjärrvärme krävs att den sista andelen av fossila bränslen fasas ut. Denna indikator mäter andel förnybar fjärrvärmeproduktion på värmeverk inom kommunens gränser.

Andel förnybar fjärrvärmeproduktion

Datakälla: Energimyndigheten och SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08