Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 6 Rent vatten och sanitet / Sjöar med god ekologisk status
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator GM.6.2

Sjöar med god ekologisk status

Att en sjö bedöms ha god ekologisk status innebär att den inte har några påtagliga miljöproblem och endast har obetydliga avvikelser från opåverkade naturliga så kallade referensförhållanden.

En sjö med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Andel sjöar med god ekologisk status

Datakälla: VISS via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-10