Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 5 Jämställdhet / Tillfällig föräldrapenning (VAB)
Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator GM.5.4

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut vab medföra konsekvennser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av vab är ungefär 40-60.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Datakälla: Försäkringskassan via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08