Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 5 Jämställdhet / Kvinnors mediannettoinkomst
Mål 5 Jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator GM.5.3

Kvinnors mediannettoinkomst

I Sverige har män både högre förvärvinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.

Indikatorn avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2021-09-08