Globala mål för hållbar utvecklingAgenda 2030Demo

Startsida / Demo kommunredovisning / Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald / Skyddad natur
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator GM.15.1

Skyddad natur

Indikatorn visar hur stor andel skyddad natur det finns i kommunen, alltså hur stor del av kommunens areal som är skyddad. Med skyddad natur avses ett område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde. Arealer av land, hav och inlandsvatten ingår.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB via Kolada
Uppdaterad: 2021-09-08